опсти услови

„Korisnik“ je svako ko je učitao internet stranicu https://sugabuba.com/ („Veb-sajt“ ili „Veb-sajt“) u svom pretraživaču, koji je kreiran u korist i po nalogu „Suga Compani“ DOO.
„Narudžbina“ je pojedinačni zahtev relevantnog korisnika preko njegovog ličnog profila za kupovinu robe, preko zahteva za kupovinu robe bez registracije, preko zahteva za kupovinu robe putem telefona, zahtev poslat e-mailom
„Usluge“ su sve radnje koje „Suga Compani“ doo sprovodi tokom i/ili povodom ponude, prodaje i isporuke robe iz ove elektronske prodavnice.
„Elektronska prodavnica“ – aktuelna veb stranica sugabuba.com koja nudi kozmetičke i druge proizvode i usluge putem e-trgovine.
„Kupac“ je svako lice koje je napravilo ili želi da izvrši porudžbinu putem elektronske prodavnice na veb stranici: sugabuba.com


II. VLASNIK, AUTORSKA PRAVA


U skladu sa ZZP, pružamo vam sledeće informacije:

1.1. Vlasnik elektronske prodavnice i žiga sugabuba.com je kompanija „Suga Compani“ doo, sa EIC: 204803945, sa sedištem i adresom upravljanja: Sofija, p.k. 1505, Kutlovica br. 49, bl. 1, ulaz B, sp.2, stan levo
1.2. Glavne karakteristike proizvoda opisane su na stranici za prezentaciju odgovarajućeg proizvoda.
1.3. Konačna cena robe ispisana je na stranici za prezentaciju odgovarajućeg proizvoda u bugarskim levovima. Sve cene prikazane na ovom sajtu uključuju PDV i ne uključuju troškove isporuke. Cene dostave su naznačene posebno i predstavljaju iznos isporuke određene kurirske kompanije sa kojom imamo ugovor pouzećem.
1.4. Prilikom korišćenja obezbeđenih sredstava komunikacije sa nama ne naplaćuje se dodatna vrednost.

Sadržaj e-prodavnice sugabuba.com koristi žigove i žigove, fotografije iz kataloga, tekstove itd. različitih kompanija i prava na ove materijale pripadaju odgovarajućoj kompaniji. Svi ostali materijali iz sadržaja sajta (uključujući, ali ne ograničavajući se na fotografije, grafike, tekst, ilustracije i dizajn) vlasništvo su kompanije Shuga doo. Njihovo korišćenje u komercijalne, reklamne ili druge javne svrhe, korišćenje putem javne distribucije, kopiranje, objavljivanje na drugim veb stranicama u globalnoj mreži, kreiranje izvedenih materijala iz sadržaja elektronske prodavnice, promene sadržaja, prenos, prikaz, reprodukcija sadržaja, stvaranje sekundarnih materijala su kršenje autorskih i srodnih prava i krivično se gone po zakonu. Korisnici mogu kopirati materijale iz e-prodavnice sugabuba.com samo za ličnu upotrebu.
Identifikacija korisnika i njegovih radnji prilikom korišćenja elektronske prodavnice sugabuba.com vrši se preko njegove IP adrese.


III. REGISTRACIJA I KUPOVINA


Kupovina preko e-prodavnice sugabuba.com se obavlja na nekoliko načina

1.1 Registracija korisnika kreiranjem korisničkog profila. Informacije o porudžbini sadrže spisak naručenih proizvoda, imena kupaca, kontakt telefon i adresu za dostavu. Registracijom, korisnik aktivno bira da prihvati ove Uslove, nakon što se upoznao sa informacijama u njihovom delu u vezi sa zaštitom ličnih podataka.
1.2 Kupovina bez registracije. Informacije o porudžbini sadrže spisak naručenih proizvoda, ime kupca, kontakt telefon i adresu za dostavu. Prilikom kupovine bez registracije potrebno je prihvatanje ovih Uslova za svaku porudžbinu, kao i upoznavanje sa informacijama u njihovom delu o zaštiti podataka o ličnosti.
1.3 Narudžba napravljena telefonom. Informacije o porudžbini sadrže spisak naručenih proizvoda, ime kupca, kontakt telefon i adresu za dostavu. Za porudžbine putem telefona jedini mogući način plaćanja robe je pouzećem. Pretpostavlja se da se prilikom naručivanja putem telefona, Kupac prethodno upoznao sa ovim Opštim uslovima, uključujući i deo koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka. Ukoliko je potrebno, mogućnost upoznavanja sa ovim Opštim uslovima, uključujući i njihov deo u vezi sa zaštitom ličnih podataka, se ukazuje i objašnjava Kupcu prilikom naručivanja putem telefona.

IV. PRAVA I OBAVEZE STRANAKA


Uspešno registrovanom korisniku, kao i onom koji izvrši porudžbinu telefonom ili porudžbinu preko sajta e-prodavnice sugabuba.com, daje se pravo da poruči ponuđene proizvode i usluge ili da ih odbije ili reklamira u propisanom roku.
Korisnik ima pravo

2.1. Da pogledate, naručite po individualnom zahtevu i dobijete proizvode iz elektronske prodavnice sugabuba.com pod uslovima navedenim u njoj
2.2. Da budete informisani o statusu vaše porudžbine.
2.3. Isporuku traženog proizvoda/usluga, izvršiti na adresu za dostavu navedenu u zahtevu, nakon uplate prodajne cene po redosledu opisanom u ovim „Opštim uslovima“.

Korisnik je dužan da:

3.1. Da platite cenu koja je bila aktuelna u trenutku davanja porudžbine, prema redosledu opisanom u ovim „Opštim uslovima“.
3.2. Da ne krši prava i slobode građana, u skladu sa svim zakonima i propisima u zemlji i evropskim pravilima, uključujući i nedavanje ličnih podataka subjektima podataka osim njega samog.
3.3. Da poštuje internet etiku i pravila prilikom korišćenja proizvoda i usluga koje pruža Shuga Compani Ltd.
3.4. Da ne narušava tuđa imovinska ili neimovinska, apsolutna ili relativna prava i interese kao što su pravo svojine, pravo intelektualne svojine, pravo na zaštitu podataka o ličnosti itd.
3.5. Da odmah obavesti "Shuga Compani" doo i nadležne organe o svakom slučaju počinjenog ili otkrivenog prekršaja prilikom korišćenja pruženih usluga.
3.6. Da ne čini zlonamerne radnje.

Internet prodavnica sugabuba.com ima pravo:

4.1. Zabranite pristup i otkažite registraciju korisnika.
4.2. Odbiti narudžbine bez ikakvih troškova za korisnika. U ovom slučaju, sugabuba.com ne duguje ni na koji način nadoknadu korisniku, osim da refundira iznose koje je korisnik uplatio unapred, kada dođe do tehničkih grešaka u objavljivanju informacija.
4.3. Da biste uredili sadržaj veb stranice – kao što su postojeće cene, uslovi korišćenja, proizvodi, usluge, informacije, fotografije itd. po sopstvenom nahođenju i u bilo koje vreme bez obaveštenja. Novi uslovi i odredbe stupaju na snagu u trenutku njihovog objavljivanja.
4.4. Da koristi po sopstvenom nahođenju sve komentare, sugestije, ideje i sl., koje šalju ili predlažu korisnici elektronske prodavnice sugabuba.com. Oni ostaju vlasništvo „Shuga Compani“ doo i u tom smislu kompanija nije ograničena u njihovoj upotrebi i nije u obavezi da plaća bilo kakvu nadoknadu korisnicima za njihove komentare, ideje i sugestije.
4.5. Da sačuva materijale i informacije koje se koriste/lociraju na serveru na kojem se nalazi sugabuba.com ili ih korisnik učini dostupnim trećim licima i da ih pruži trećim licima i relevantnim državnim organima u slučajevima kada je to neophodno radi očuvanja prava i pravne interese, imovinu i bezbednost "Shuga Compani" doo, kao i trećih lica, u slučajevima tužbi pokrenutih u vezi sa povredom njihovih prava povodom informacija ili materijala koji se koriste ili distribuiraju, uzimajući u obzir važećim pravilima u vezi sa zaštitom podataka o privatnosti, kao iu slučajevima kada materijal ili informacije zatraže državni organi u skladu sa izričitom zakonskom odredbom;
4.6. Da prekine, zaustavi ili promeni pružene usluge u bilo kom trenutku bez obaveštavanja korisnika, kada ovaj koristi usluge kršeći ove „Opšte uslove i odredbe“.

E-prodavnica sugabuba.com:

5.1. Ona nema obavezu i objektivnu mogućnost i ne kontroliše način na koji korisnici koriste pružene usluge.
5.2. Ne garantuje tačnost i potpunost objavljenih informacija o proizvodu.
5.3. Zajedno sa svojim dobavljačima ili trećim licima neće biti odgovorni ni pod kojim okolnostima za bilo kakvu štetu bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu za izgubljenu dobit, gubitak informacija ili na drugi način, koji proizilaze iz upotrebe, nemogućnosti korišćenja ili proizilaze iz korišćenje e-prodavnice sugabuba.com. Ako šteta nastane kao rezultat vašeg korišćenja e-prodavnice sugabuba.com, proizvoda ili usluga iz nje, preuzimate svu odgovornost i sve troškove u vezi sa otklanjanjem štete.
5.4. Ne snosi odgovornost za eventualne razlike u bojama kupljenih proizvoda zbog specifičnosti ekrana računara. Prijavljivanje za kupovinu određenih proizvoda smatra se izričitom pristankom korisnika na njihovu vrstu i kvalitet.
5.5. Ne snosi odgovornost prema korisnicima i trećim licima za pretrpljene štete i izgubljene koristi koje proizilaze iz prekida, suspenzije, modifikacije ili ograničenja usluga, brisanja, modifikacije, gubitka, nepouzdanosti, netačnosti ili nekompletnosti poruka, materijala ili informacija prenetih, korišćenih, snimljenih ili dostupni preko e-prodavnice sugabuba.com
5.6. Ne snosi odgovornost za štetu nanesenu softveru, hardveru ili telekomunikacionoj opremi ili za gubitak podataka koji je rezultat materijala ili resursa koji se traže, preuzimaju ili koriste na bilo koji način putem pruženih usluga.

Saveti, konsultacije ili pomoć koju pružaju stručnjaci i zaposleni u elektronskoj prodavnici sugabuba.com u vezi sa korišćenjem usluga od strane korisnika ne izazivaju nikakvu odgovornost ili obaveze za „Suga Compani“ doo.ROBEProdata roba je vlasništvo "Šuga Compani" doo.
Kupac na sajtu sugabuba.com vidi samo proizvode koji su trenutno dostupni. Ukoliko se desi da kupac naruči proizvod koji nije dostupan, odmah biva obavešten telefonomCENE I USLOVI ISPORUKEIsporuka proizvoda ukupne vrednosti preko 100 BGN može biti na teret sugabuba.com, kada je takva promocija objavljena na sajtu na a/ stranicama proizvoda, b/ početnoj stranici ili c/ na stranici plaćanja porudžbine pri izboru načina isporuke.
Cena standardne isporuke u Bugarskoj je 7 BGN. Isporuka do kancelarije kurirske kompanije Speedi je besplatna.
Isporuke se vrše samo na teritoriji Bugarske i samo nakon potvrde korisnika. Za isporuke van Bugarske važe druge cene u zavisnosti od zemlje korisnika. Sugabuba.com zadržava pravo da promeni cene isporuke u bilo kom trenutku, pri čemu su trenutne cene dostave aktuelne aktivne cene na veb stranici sugabuba.com.

Potvrde: Predstavnik elektronske prodavnice sugabuba.com kontaktira korisnika telefonom radi potvrde porudžbine i preciziranja dana i vremena isporuke tokom radnog vremena.

Dostava na adresu vrši se kurirskom službom od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00 časova, (subota do 14.00). Isporuka se ne vrši nedeljom i državnim praznicima.
Rok isporuke je od 1 (jedan) do 3 (tri) radna dana od dana otpreme isporuke. Kompanija Shuga doo nije odgovorna za kašnjenje pošiljke uzrokovano kurirske kompanije.
Porudžbine poslate posle 16 časova radnim danima obrađuju se sledećeg radnog dana. Svi zahtevi subotom i nedeljom se obrađuju ponedeljkom.
Korisnik je dužan da pre plaćanja cene proveri da li sadržaj pošiljke odgovara njegovoj narudžbini. Plaćanjem cene porudžbine i isporuke i potpisom korisnika na isporuci, ovaj daje saglasnost na vrstu i sadržaj isporuke.
Narudžbu prima samo osoba koja je naručila
Ukoliko roba nije isporučena iz različitih razloga kada je isporučena kurirskom službom, ovaj je dužan da poseti lokaciju drugi put u toku radnog dana ili sledećeg radnog dana. Druga poseta se vrši nakon telefonskog kontakta između kurira i lica koje je garant robe. Povratnu posetu kupac ne plaća.
U slučaju avansnog plaćanja, i odbijanja kupca da primi porudžbinu u roku od 7 dana, vrednost proizvoda će biti refundirana na način koji odredi kupac, a troškove uplate snosi kupac.
Zbog nepoštovanja dana i vremena isporuke koje je odredio korisnik, ili u slučaju da kupac odbije da primi svoju pošiljku, a uplata je izvršena unapred, „Šuga Kompani“ doo se obavezuje da će refundirati vrednost proizvoda, umanjeno za plaćenu naknadu za dostavu.
Kupac ima pravo da odbije narudžbu u zakonskom roku od 14 dana.
U slučaju pogrešnog ili nedostajućeg proizvoda, isti ili narednog radnog dana šalje se onaj po želji kupca. Pogrešan proizvod se zamenjuje o trošku „Shuga Compani“ doo. U slučaju pogrešnog proizvoda ili proizvoda koji nedostaje, kupac ne plaća dodatnu naknadu za dostavu.
Uz određene promocije, kupac može dobiti pravo na besplatnu dostavu za porudžbine manje od 50 lv.
Kupljeni proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupovine uz priloženi račun. Uslov za vraćanje je da je proizvod nekorišćen, u neoštećenom pakovanju i sa etiketama proizvođača i uvoznika. Troškovi transporta su na teret kupca. Novac se vraća u roku od 3 dana od datuma prijema proizvoda nazad.


VII. NAČINI I USLOVI PLAĆANjA:


Gotovinsko plaćanje:

- putem kurirske službe, prilikom isporuke

Plaćanje bankovnom karticom


VIII . ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA


Pružanje ličnih podataka

U cilju kupovine proizvoda ili usluga iz e-prodavnice sugabuba.com, potpuno dobrovoljno dajete svoje lične podatke – ime i prezime, adresu i telefon za kontakt i dostavu korisniku. Elektronska prodavnica sugabuba.com obrađuje Vaše lične podatke u skladu sa Politikom zaštite podataka o ličnosti koju je usvojila, ovim Opštim uslovima, kao i na osnovu osnova predviđenih važećim zakonodavstvom za zaštitu podataka o ličnosti, i u skladu sa zahtevima za takvu obradu.

E-prodavnica sugabuba.com:

2.1. Kao i većina sajtova, on automatski prikuplja informacije o hardveru i softveru vašeg računara. Ove informacije mogu uključivati: vašu IP adresu, tip pretraživača i vremena pristupa i relevantne adrese veb lokacija. Detaljne informacije o ovoj vrsti obrade ličnih podataka i o kolačićima koji se koriste na veb stranici „Shuga Compani“ OOD možete pronaći u našoj „Politici privatnosti i zaštiti ličnih podataka“.

Hiperveze

sugabuba.com ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, kao ni za način na koji spoljni sajtovi i dobavljači "Suga Compani" OOD koriste vaše lične podatke. Kada posećuje neke od ovih sajtova, korisnik to čini u potpunosti na sopstveni rizik i odgovornost.


Podaci za plaćanje bankovnim karticama


Prilikom plaćanja bankovnom karticom, Kupci svoje podatke unose direktno u sistem kome „Šuga Compani“ doo nema pristup niti kontrolu.


Pravila zaštite podataka o ličnosti


Shuga Compani doo je usvojila interna pravila za zaštitu ličnih podataka klijenata Shuga Compani Ltd., uključujući, ali ne ograničavajući se na, Politiku privatnosti i zaštite ličnih podataka kompanije Shuga Compani Ltd.


Prezentacija informacija o zaštiti podataka o ličnosti


Ovaj deo Opštih uslova korišćenja usluga koje pruža kompanija Šuga doo pruža detaljne informacije u vezi sa zaštitom ličnih podataka za pojedince pri korišćenju onlajn usluga i prilikom kupovine proizvoda koje pruža kompanija Šuga doo. Svrha ovog dela Opštih uslova je da obavesti Klijenta koje lične podatke obrađuje Shuga Compani doo, razloge zašto se obrađuju i daju trećim licima, koliko dugo se ti podaci čuvaju, šta Prava klijenta su u vezi sa zaštitom njegovih ličnih podataka i načinom na koji se ta prava mogu ostvariti.


Kategorije obrađenih ličnih podataka


„Shuga Compani“ doo prikuplja i na drugi način obrađuje lične podatke u obimu neophodnom u okviru svoje delatnosti i u cilju pružanja visokokvalitetnih usluga. Prilikom korišćenja veb stranice Shuga Compani Ltd., kompanija obrađuje sledeće kategorije ličnih podataka:

identifikacioni podaci: imena / ime i prezime / IP adresa;
kontakt informacije: e-mail adresa; Broj telefona;
podaci koji se odnose na navike i sklonosti:
podaci koji se odnose na naručivanje proizvoda koje pruža „Shuga Compani“ doo (npr.: podaci o prethodnim porudžbinama preko veb stranice, preko kreiranog korisničkog profila);
podatke prikupljene klijentovim pregledanjem na veb stranici "Shuga Compani" OOD: "Shuga Compani" OOD koristi za svoju veb stranicu i za pružanje onlajn usluga koje nudi, uključujući i prilikom postavljanja onlajn porudžbina za one koje nudi "Shuga Compani" doo. proizvoda, tzv kolačići. Ove datoteke se čuvaju na disku korisnika i čuvaju određena podešavanja i podatke za komunikaciju sa sistemom preko pretraživača. Neki od „kolačića“ koje koristi Shuga Compani Ltd. se brišu nakon završetka svake sesije pretraživača (tzv. „kolačići pojedinačnih sesija“). Drugi ostaju na uređaju sa kojim se pristupa sistemu i omogućavaju prepoznavanje pretraživača pri sledećoj poseti (tzv. „trajni kolačići“). Različiti pretraživači u svojim podešavanjima omogućavaju korisnicima da postave ograničenja za korišćenje i brisanje kolačića. Odbijanje ili ograničavanje upotrebe „kolačića“ može ometati korišćenje usluga koje „Shuga Compani“ doo pruža na mreži. Više informacija možete pronaći u Politici kolačića "Shuga Compani" OOD;
lični podaci neophodni za preduzimanje koraka na zahtev Kupca pre sklapanja ugovora o porudžbini proizvoda;
drugi lični podaci, kao što su ili mogu postati neophodni, za potrebe korišćenja veb-sajta za naručivanje proizvoda „Shuga Compani” doo i/ili pratećih usluga neophodnih za ispunjenje porudžbina (npr.: dostava).Osnove i svrhe obrade ličnih podataka


„Suga Compani“ doo obrađuje (prikuplja, čuva i koristi) lične podatke za Klijente po bilo kom od dole navedenih osnova i u cilju postizanja bilo kog od dole navedenih ciljeva:


Ispunjenje zakonskih obaveza „Šuga Compani“ doo


„Shuga Compani“ doo obrađuje lične podatke za Kupce u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza u vezi sa pruženim uslugama, uključujući, ali ne ograničavajući se na:


obavljanje onlajn trgovine; iodgovor na službeni upit propisno ovlašćenog javnog ili sudskog organa.Izvršavanje ugovora zaključenog sa ili u korist kupaca, ili preduzimanje koraka na zahtev fizičkih lica, subjekata podataka, pre zaključenja ugovora


„Shuga Compani“ doo obrađuje lične podatke za zaključivanje i izvršenje ugovora o onlajn naručivanju i prodaji proizvoda koje Preduzeće nudi, kao i za ispunjenje prava i obaveza prema ovim Opštim uslovima, kao i da pruži informacije u vezi sa uslugama za koje su potencijalni klijenti pokazali interesovanje (npr. primanje e-pošte ili telefonske potvrde o uspešnoj narudžbi), kao što sledi:


uspostavljanje odnosa sa novim klijentima;
zaključivanje, izmenu, izvršenje i raskid ugovora;
komuniciranje sa Kupcima.Svrhe koje se odnose na legitimne interese kompanije Shuga doo kao što sledi:interna odgovornost;
naplata potraživanja; i
aktivnosti verifikacije prilikom vraćanja kupljenih proizvoda ili otkazivanja porudžbine.


Ukoliko bude neophodno da „Shuga Compani“ doo izvrši dodatnu obradu u svrhe koje nisu navedene u ovom delu Opštih uslova, „Shuga Compani“ doo će obavestiti Klijente kada je potrebno da pribave svoje saglasnost za ovo.

Zbog prirode gore navedenog tipa i obima ličnih podataka koji se prikupljaju prilikom korišćenja veb stranice „Shuga Compani“ doo, u slučaju neuspeha da obezbedi neke ili sve od njih, „Shuga Compani“ doo možda neće moći da obezbedi traženu narudžbu ili uslugu.

Kategorije primalaca ličnih podataka

U cilju ispunjenja gore navedenih ciljeva, „Shuga Compani“ doo može otkriti lične podatke klijenata sledećim kategorijama primalaca:

pružaoci usluga koji obavljaju usluge u ime "Shuga Compani" OOD na ili u svrhu korišćenja veb stranice "Shuga Compani" OOD;
nezavisni agenti ili posrednici (distributeri);
poslovni partneri na ili u svrhu korišćenja sajta „Shuga Compani“ doo za izvršenje narudžbina (kurirske kompanije, poštanski operater itd.);
javne ili sudske vlasti, na zahtev, u meri dozvoljenoj zakonom;
drugi administratori, u čije ime „Shuga Compani” OOD može da obrađuje lične podatke ili koji su zajednički administratori sa „Shuga Compani” OOD;
lica koja pružaju usluge pružanja i održavanja opreme, softvera i hardvera koji se koriste za obradu (uključujući skladištenje) ličnih podataka, za prijavljivanje plaćanja itd.


Prenos ličnih podataka van Evropskog ekonomskog prostora (EEP)

„Suga Compani“ doo može da vrši međunarodni prenos podataka koji potiču iz EEA, kada je Evropska komisija priznala državu van EEA kao pruža adekvatan nivo zaštite podataka.

Za prenose u zemlje van EEA, čiji nivo zaštite nije priznat od strane Evropske komisije, „Šuga Kompani” doo će se odnositi ili na određenu derogaciju primenljivu na konkretnu situaciju, prema Uredbi, ili će primeniti jednu od garancije predviđene važećim zakonodavstvom.

U ostalim slučajevima, za prenos ličnih podataka van EEA, to se vrši na osnovu izričite saglasnosti Klijenta za predloženi prenos podataka, dobijene u skladu sa zahtevima Uredbe za to.


Periodi čuvanja ličnih podataka


"Shuga Compani" doo čuva lične podatke za Klijente tokom dužeg od perioda koji je neophodan za poštovanje važećih zakona i podzakonskih akata, ili drugog perioda u skladu sa zahtevima koji se primenjuju na delatnost "Shuga Compani" doo. Obrada ličnih podataka se zasniva na principu svođenja podataka na minimum, u zavisnosti od i za potrebe naloga kupaca. Deo podataka se može čuvati i nakon završetka naloga koji je zahtevao Klijent za potrebe ispunjavanja zakonskih obaveza „Shuga Compani“ doo ili za potrebe legitimnih interesa kompanije.


Prava subjekata u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti


U skladu sa važećim regulatornim zahtevima, Klijent ima pravo da:


informacije, prilikom prikupljanja ličnih podataka od njega ili od trećih lica;pravo pristupa njegovim ličnim podacima i posebno: (i). potvrda da li lične podatke o njemu obrađuje „Shuga Compani“ OOD; (ii). omogućavanje pristupa podacima putem kopije podataka koji se obrađuju, kao i informacije o svrhama obrade; kategorije ličnih podataka; primaoce ili kategorije primalaca kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni; uslove čuvanja ličnih podataka; postojanje prava na ispravku ili brisanje ličnih podataka ili na ograničavanje obrade ličnih podataka, ili na prigovor na obradu; pravo žalbe Nadzornom organu (koji je u Republici Bugarskoj CPLD); izvore ličnih podataka; postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje.pravo na ispravku – da zahteva ispravku ili dopunu svojih ličnih podataka ako su isti netačni ili nepotpuni;pravo na brisanje ličnih podataka kada postoje razlozi predviđeni važećim zakonodavstvom;pravo na ograničenje obrade;pravo na prenosivost podataka;pravo na prigovor;njegovo pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja izaziva pravne posledice ili na drugi način značajno utiče na njega;davanje, promenu ili povlačenje saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, kada je osnov za obradu njegov pristanak.


Klijenti svoja prava mogu ostvariti podnošenjem pismene prijave „Šuga Compani“ doo, na jedan od sledećih načina:


putem elektronske pošte na gorenavedenu e-mail adresu Društva korišćenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa, u skladu sa Zakonom o elektronskim dokumentima i uslugama elektronske autentifikacije;poštom na kontakt adresu Kompanije uz slanje overene prijave radi identifikacije podnosioca zahteva. U slučajevima kada prijavu podnosi zakonski zastupnik podnosioca prijave, ili preko punomoćnika ovlašćenog zastupnika podnosioca prijave, prijava treba da sadrži i overen potpis lica koje potpisuje u ime podnosioca prijave.Promene politike privatnosti


„Shuga Compani“ doo obaveštava Klijente o svim bitnim izmenama ovih Opštih uslova, uključujući i deo koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, putem svoje veb stranice ili putem drugih uobičajenih kanala komunikacije.


Kontakt podaci u slučaju pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka


U slučaju pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka u skladu sa ovim Opštim uslovima, Kupci se mogu obratiti „Suga Compani“ doo na mejl adresu Kompanije: sales@sugabuba.com , koja će razmotriti njihov upit.

Za više informacija možete se upoznati sa našom Politikom zaštite podataka o ličnosti kompanije „Shuga Compani“ doo.